http://www.ncu.edu.cn/

关于2024年清明节放假及教学安排的通知

发布日期:2024-03-18

各教学单位:

根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2023〕7号)及学校2024年放假安排的通知精神,4月4日至6日放假调休,共3天。4月7日(星期日)上班(课)。现将具体教学安排通知如下。

一、4月4日(星期四,清明节)全校停课;

二、4月5日(星期五)全校停课;

三、4月6日(星期六)按课表正常上课;

四、4月7日(星期日)上4月5日(星期五)的课。

请各教学单位及时通知教师和学生,确保教学秩序正常。请相关教师与学生协商补上所有停上的课程,确保完成正常教学任务。                                        教务处  研究生院

                                        2024年3月18日